RADĚJI RADKOV


Obec Radkov leží asi 10 km severně od Tábora, čítá přibližně 60 stavení a 200 obyvatel. V centru obce je dominantou budova bývalé školy, nyní obecního úřadu, a sousední hospody, k nim přiléhají dětské a sportovní hřiště.

Právě do těchto míst by byl situován minifestival různých žánrů. Smyslem je malebnou obec v přiměřených měřítkách kulturně i generačně otevřít okolí.

Tím je míněno nabídnout obyvatelům obce i jejím návštěvníkům kvalitní porci kultury a zábavy na jednom místě po jedno odpoledne a večer s uceleným programem, který by měl mít odezvu napříč generacemi.

Odpolední program se bude opírat o tradiční dětský den v Radkově – hry a soutěže na hřištích. Kulturním doplňkem bude divadlo pro dětského diváka klaunky Jany Hubky Vanýskové s představením Vokoňovi.

V podvečer na scéně z valníků vystoupí muzikantské party – nejprve pražské kapely Jeez a Lola běží zaměřené spíše na generaci teenagerovskou, v další fází pak Tábor Superstar Band a milevský Fantom – tradiční zábavová kapela.


Odpolední program je zdarma, večerní koncert je za symbolických 50 korun.

Snahou pořadatelského týmu je vytvořit z minifestu RR tradici v termínu na počátku léta, a zapojit též známé dřívější obyvatele obce – kapelníka Václava Hybše a herce Tomáše Hanáka. Byli osloveni už letos, ale vzhledem k přípravám na poslední chvíli mají domluven jiný program.

Tož snad se zadaří a počasí zapřeje.

FOTKY Z AKCE http://radkovaci.rajce.idnes.cz/34_Radeji_Radkov-_detsky_den_a_minifest_2.6.2012/

Praktické info:

Parkování na placu před Jednotou.

Odpolední program pro děti od 14 do 17h, koncerty od 19h lehce přes půlnoc.

Busy jezdí v sobotu z táborského autobusáku ve 13.35 a 18.35. Anebo taxík Franta Sláma za zvýhodněnou cenu 200 Kč, tel 776 390 341.

Zpátky busem až v půl 6 ráno, jinak jen ten taxík.

————————————————————————————————————————————————

About Carlito

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Recent Photos