STŘELÁCKÝ ČAJ 2022 – časový harmonogram

STŘELÁCKÝ ČAJ 2022

moderují Karel Deniš a Vladimír Kostínek

časový harmonogram:

15:00 – 15:10   ÚVOD

15:15 – 15:45  MRAVENCI

15:45 – 16:00 přestavba

16:00 – 16:40  ATLANTIK

16:40 – 17:10  ATLANTIK & PŘÁTELÉ

17:10 – 17:25 přestavba

17:25 – 17:45   THE HANDS

17:45 – 18:00 přestavba

18:00 – 18:15  JANA ŠICHMANOVÁ + KAREL KOBLIŽKA QUARTET

18:15 – 18:30 přestavba

18:30 – 19:00  SKLEPNÍCI

19:00 – 19:15 přestavba

19:15 – 19:35  PARAPLE

19:35 – 20:00  SANTANA BEAT

20:00  ZÁVĚR

About Fest2004

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Recent Photos