Rozpečetění sbírkových pokladniček

V neděli 25. dubna 2010 byla oficiálně ukončena veřejná finanční sbírka na koupi kompenzačních pomůcek pro Klárku Boháčovou. V pondělí 26. dubna 2010, byly všechny sbírkové pokladničky na příslušných úřadech otevřeny a spočten jejich obsah. A výsledek?

V Táboře se vybralo 20 635,- Kč, v Bechyni 1 353,- Kč a v Chotovinách 2 459,- Kč. Celkem se tedy pomocí pokladniček podařilo získat 24 447,- Kč.

Všem dárcům ještě jednou děkujeme.


Čtěte také článek Davida Peltána pro Táborský deník 27. 4. 2010 Pokladničky pomohou rekordní částkou

About Smrk

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Recent Photos