6. Velikonoce s Jesusem – Resumé

V sobotu 24. dubna 2010 proběhl v penzionu Alfa v Táboře tzv. Zavírák Velikonoc s Jesusem – koncertu pro Klárku.

Byla to poslední příležitost upozornit na možnost ještě přispět do sbírky na pomoc tříleté Klárce Boháčové. Sbírka, na jejíž podporu se v táborském Mileniu odehrál na velikonoční neděli 4. 4. charitativní koncert, skončila v pondělí 26. 4.Toho dne došlo na městských úřadech v Táboře, Bechyni a Chotovinách za účasti starostů nebo jimi pověřených osob a dvou členek o.s. FEST 2004 k rozpečení sbírkových pokladniček. Celkově se do nich podařilo vybrat 24.447,- Kč.

Dalšími možnostmi přispět Klárce na speciální polohovací sedačku byl speciální sbírkový účet, kde se sešlo více než 8.500,- Kč, a zasílání dárcovských SMS. Provozovatel této služby vyhodnotí výsledek sbírky až po 3 měsících, ovšem dle průběžných počtů došlých SMS se dá nyní odhadnout výtěžek na zhruba 8.000,- Kč.

Ze vstupného na velikonoční koncert byly pokryty veškeré náklady na jeho realizaci – zvukové a světelné zajištění, cestovné pro účinkující, návrh a výroba tiskovin, výlepy a propagace, poplatky ochrannému svazu autorskému.

Výtěžek akce věnovaný Klárce přesahující 41 tisíc Kč je historicky nejvyšší ze všech šesti dosud uskutečněných koncertů Velikonoce s Jesusem. Děkujeme všem přispěvatelům, divákům i spolupracovníkům, přejeme Klárce a její rodině, aby sedačka přinesla trochu oddychu v nelehké situaci a ten o něco lepší pohled na svět, který byl naším přáním.

Už od září letošního budeme moci znovu prostřednictvím ankety Táborského deníku vybrat toho, komu mohou pomoci už 7. Velikonoce s Jesusem v roce 2011. Veřme, že se to opět podaří.

Děkujeme.

Občanské sdružení FEST 2004

About Smrk

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Recent Photos