Orientační časový rozvrh

Orientační časový rozvrh:

18.10 úvodní slovo
18.15 – 19.00 Mravenci
19.15 – 19.20 průvodní slovo
19.20 – 20.05 Sklepníci
20.20 – 20.25 průvodní slovo
20.25 – 20.55 Jiskra
21.05 – 21.10 průvodní slovo
21.10 – 22.00 Atlantik

About Fest2004

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Recent Photos