DNY SLOVENSKÉ KULTURY V TÁBOŘE

Slovensko v Táboře ve dnech výročí vzniku samostatného československého státu (kostel, divadlo, klub, vinotéka, restaurace v Táboře)

ve spolupráci s o.s. Slunowrat Tábor

Odborní garanti: Pavla Kohelová /o.s. Slunowrat Tábor/ a Štěpán Pavlík

3. ročník předběžně 27. – 31. října 2010

About Smrk

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Recent Photos