POCTA JOSEFU GROLLOVI

Oslavme každoročně den, kdy otec piva z rodu Pils uvařil v roce 1842 jeho první várku (5. říjen).

Odborný garant: Martin Máca

Určitě 5. října 2010, WHISKY PUB Pensionu Alfa.

Josef Groll 1813 – 1877

About Smrk

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Recent Photos