PÍSKOVIŠTĚ V TÁBOŘE, TÁBOŘIŠTĚ V PÍSKU

Výměnný kulturní program mezi dvěma městy vytváří o.s FEST 2004 Tábor a Divadlo Pod čarou Písek (multikulturní centrum Milenium Tábor, Divadlo Pod čarou Písek)

Odborní garanti: Štěpán Pavlík a Miroslav Pokorný /Divadlo pod čarou/

2. ročník snad na podzim 2010

WEB: http://www.fest2004.cz/piskoviste-taboriste/

About Smrk

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Recent Photos