MR. JAZZ JR.

nepravidelná přehlídka jazzových a jazzu se dotýkajících stylů (multikulturní centrum Milenium, Divadelní kavárna, klub Orion Tábor)

Odborný garant: Martin Tlapa

3. ročník proběhne v září / říjnu 2010 v MC Orion

web: www.mrjazzjr.com

About Smrk

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Recent Photos