RADĚJI RADKOV podruhé

RADĚJI RADKOV podruhé

Venkovský minifest v Radkově kousek od Tábora má před sebou další ročník. Tentokrát v roce 2013 je program dělen do dvou dnů – v pátek večer 31. května zahrají kapely, stylově na venkovním pódiu z valníků. V sobotu odpoledne bude na dětském hřišti program pro děti sestavený z her a soutěží.

RR

About Fest2004

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Recent Photos