DMS Klárka 15. 3. – 25 4. 2010

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KLARKA (DMSmezeraKLARKA) na číslo 87 777. Cena DMS je 30,-Kč Klárka od Vás obdrží 27,- Kč.

Službu zajišťuje Fórum dárců/Czech Donors Forum. www.darcovskasms.cz


Veřejná sbírka probíhá od 15.3. do 25. 4. 2010, pronájmem telefonní linky(DMS), pokladničkou a sbírkovým bankovním účtem č.  30189 – 705 789 339/0800, založeným pro tento účel u České spořitelny a.s., pobočka Sezimovo Ústí

Veřejnou sbírku organizuje pořadatelské občanské sdružení FEST 2004. Osvědčení o konání veřejné sbírky  bylo vydáno Krajským úřadem v Českých Budějovicích dle Zákona o veřejných sbírkách 117_2001 Sb. dne 15.2.2010 pod č.j. KUJCK/3185/2010/OLVV/3.

Osvědčení o konání veřejné sbírky [faksimile]

About Smrk

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Recent Photos